Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2020/8633-6 72676/2021 08.06.2021 X Overtakelsesprotokoll Páll Björgvinsson Paragraph Unntatt off
2021/8633-2 66371/2021 20.05.2021 U Oppdrag om utarbeidelse av mulig innretning på lav- og nullutslippskriterier for ferger og hurtigbåter SJØFARTSDIREKTORATET Jesper Wiig Bestill
2020/8633-5 64004/2021 04.05.2021 I Overtakelsesprotokol - Næringsforhold ***** Páll Björgvinsson Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2021/8633-1 61635/2021 05.05.2021 I Oppdrag om utarbeidelse av mulig innretning på lav- og nullutslippskriterier for ferger og hurtigbåter SJØFARTSDIREKTORATET Jesper Wiig Bestill 1 vedlegg

← postjournal