Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/8497-8 99324/2021 25.05.2021 U Trafikkstasjonen Molde Trafikkterminal Joakim Hagen Stein Fredrik Røstberg Bestill
2021/8497-7 70568/2021 01.06.2021 I Vedrørende henvendelse om trafikksikkerheten på Molde Trafikkterminal Statens vegvesen Stein Fredrik Røstberg Bestill
2020/8497-80 70217/2021 31.05.2021 I RF13.50 - søknadsnr 2020-000032 - Anmodning om sluttutbetaling STIFTELSEN STEINLØFTET Soheyla Roygarhaghro Bestill 7 vedlegg
2021/8497-6 69635/2021 28.05.2021 I Henvendelse om trafikksikkerheten på Molde Trafikkterminal Politiet Stein Fredrik Røstberg Bestill
2021/8497-5 69396/2021 28.05.2021 I Kopi: Henvendelse om trafikksikkerheten på Molde Trafikkterminal Molde kommune Stein Fredrik Røstberg Bestill
2021/8497-4 69208/2021 27.05.2021 X Purring- Henvendelse om trafikksikkerheten på Molde Trafikkterminal Stig Helle-Tautra m.fl. Stein Fredrik Røstberg Bestill 1 vedlegg
2021/8497-3 69205/2021 27.05.2021 U Purring- Henvendelse om trafikksikkerheten på Molde Trafikkterminal Breivik, Stine Stein Fredrik Røstberg Bestill 1 vedlegg
2021/8497-2 68810/2021 27.05.2021 I Purring- Henvendelse om trafikksikkerheten på Molde Trafikkterminal VY BUSS AS Stein Fredrik Røstberg Bestill 1 vedlegg
2020/8497-79 64970/2021 14.05.2021 I RF13.50 - søknadsnr 2020-0356 - Tilrettelegging av sti over Vardegjelet i Sunnylvsbygda - Utbetalingsanmodning Stranda kommune Soheyla Roygarhaghro Bestill 12 vedlegg
2021/8497-1 60883/2021 04.05.2021 I Henvendelse om trafikksikkerheten på Molde Trafikkterminal Vy Buss avd. Molde Stein Fredrik Røstberg Bestill 1 vedlegg
2020/8497-76 156604/2020 11.12.2020 X Utbetaling av tilskudd - 2020/8497-70 Smøla museum Soheyla Roygarhaghro Bjørn Ringstad Bestill
2020/8497-75 156569/2020 10.12.2020 X Utbetaling av tilskot 2020/8497-72 Valldalsleia Soheyla Roygarhaghro Bjørn Ringstad Bestill
2020/8497-74 156367/2020 11.12.2020 U 2020 - Tilsagn - TP skilting og skjøtsel - Skilting av museumsområdet i Tingvollia, tilrettelegging for økt bruk og tilgjengelighet Marianne Nystad Torill Einara Nerbøvik Bestill
2020/8497-73 152963/2020 02.12.2020 U Vedr søknad om utbetaling av midler Torild Storvik Malmedal Torill Einara Nerbøvik Bestill
2020/8497-67 146086/2020 16.11.2020 U 2020 - TP - Skilting, skjøtsel og tilrettelegging av kulturminne, historiske vegar og friluftsområde DNT Romsdal Petter Jenset Bestill
2020/8497-66 145640/2020 13.11.2020 X To saker i Regionalforvaltning Soheyla Roygarhaghro Bjørn Ringstad Bestill
2020/8497-63 140393/2020 04.11.2020 U Utsett frist - TP skilting og skjøtsel - Renovering av skilt ved gravhaugene i Kvernes kulturområde Berit Johanne Vorpbukt Torill Einara Nerbøvik Bestill
2019/8497-2 113972/2020 23.04.2020 U Gjenåpning av distriktstannklinikk - opphør av avtale om midlertidig renhold John Vågnes Andrea Lode Bestill
2020/8497-58 105238/2020 11.08.2020 U Angående søknad om støtte til tilrettelegging av innfallsport til Trollheimen i Todalen TODALEN GRENDALAG Petter Jenset Bestill
2020/8497-54 70133/2020 18.06.2020 U 2020 Avslag TP skilting og skjøtsel - Ferdselstelling på Sukkertoppen Ålesund kommune Petter Jenset Bestill
2020/8497-51 67620/2020 12.06.2020 U 2020 - TP - Skilting, skjøtsel og tilrettelegging av kulturminne, historiske vegar og friluftsområde - Tilskot til Tysk bunker i Banehaugen. Tilrettelegging av formidling av krigshistorie/historie om Den Kalde krigen SELSKABET FOR MOLDE BYES VEL Bjørn Ringstad Bestill
2020/8497-50 66241/2020 09.06.2020 U 2020 - Tilsagn - TP skilting og skjøtsel - Veøya - tilrettelegging av friluftsområde på den historiske øya i Romsdalsfjorden DNT ROMSDAL Petter Jenset Bestill
2020/8497-49 66226/2020 09.06.2020 U 2020 – Tilsagn - TP skilting og skjøtsel - Kulturminneløype med digital opplevelse SMØLA KOMMUNE Torill Einara Nerbøvik Bestill
2020/8497-48 66222/2020 09.06.2020 U 2020 – Tilsagn - TP skilting og skjøtsel - Utsiktsrydding, tilrettelegging/formidling og skogskjøtsel ved Korsbrekka, pilgrimsleia Valldalsleia FJORD KOMMUNE Torill Einara Nerbøvik Bestill
2020/8497-46 66218/2020 09.06.2020 U 2020 – Tilsagn - TP skilting og skjøtsel - Renovering av skilt ved gravhaugene i Kvernes kulturområde GAMLE KVERNES BYGDEMUSEUM Torill Einara Nerbøvik Bestill
2020/8497-47 66216/2020 09.06.2020 U 2020 – Tilsagn - TP skilting og skjøtsel - Prosjekt på Kvitneset Hareid kommune Torill Einara Nerbøvik Bestill
2020/8497-45 66214/2020 09.06.2020 U 2020 – Tilsagn - TP skilting og skjøtsel - Skilting på Smøla museum sitt anlegg i Sanden på Veiholmen SMØLA MUSEUM Torill Einara Nerbøvik Bestill
2020/8497-44 66208/2020 09.06.2020 U 2020 – Tilsagn - TP skilting og skjøtsel - Sanitæranlegg i Bakketunet Galleri Bjørk Torill Einara Nerbøvik Bestill
2020/8497-42 66204/2020 09.06.2020 U 2020 – Tilsagn - TP skilting og skjøtsel - Skilting av museumsområdet i Tingvollia, tilrettelegging for økt bruk og tilgjengelighet TINGVOLL MUSEUMSLAG Torill Einara Nerbøvik Bestill
2020/8497-41 66199/2020 09.06.2020 U 2020 – Tilsagn – TP skilting og skjøtsel – Steinløftet, skulptursti på Vevang i knytt til bunkersar frå krigen STIFTELSEN STEINLØFTET Torill Einara Nerbøvik Bestill
2020/8497-40 66197/2020 09.06.2020 U 2020 – Tilsagn – TP skilting og skjøtsel - Opprusting av skilt og opplevelser Fortidsminneforeningen Torill Einara Nerbøvik Bestill
2020/8497-38 66060/2020 09.06.2020 U 2020 - Tilsagn - TP skilting og skjøtsel - Utvikling av lekeskog på Aures mest populære utfartssted MELLAND FORTS VENNER Petter Jenset Bestill
2020/8497-37 65937/2020 09.06.2020 U 2020 - Tilsagn - TP skilting og skjøtsel - Restaurere sti og rydde skog rundt husmurar og kulturlandskap ved Bjørkeneset i Sunnylvsfjorden Fjord Nature AS Petter Jenset Bestill
2020/8497-36 65909/2020 09.06.2020 U 2020 - Tilsagn - TP skilting og skjøtsel - Flytting av toalett Blimsanden SUNNMØRE FRILUFTSRÅD Petter Jenset Bestill
2020/8497-32 65005/2020 05.06.2020 U 2020 - Tilsagn - TP skilting og skjøtsel - Friluftstiltak i verdsarvområdet Geirangerfjorden STIFTINGA GEIRANGERFJORDEN VERDSARV Petter Jenset Bestill
2020/8497-31 64993/2020 05.06.2020 U 2020 - Tilsagn - TP skilting og skjøtsel - Prosjektplan Hundsvær/Tyskholmen SUNNMØRE FRILUFTSRÅD Petter Jenset Bestill
2020/8497-30 64906/2020 05.06.2020 U 2020 - Tilsagn - TP skilting og skjøtsel - Tilrettelegging av sti over Vardegjelet i Sunnylvsbygda Stranda kommune Petter Jenset Bestill
2020/8497-27 64511/2020 04.06.2020 U 2020 - TP skilting og skjøtsel - Tilrettelegging av sentrumsnært turområde i Isfjorden SUSLEDALENS VENNER Petter Jenset Bestill

← postjournal