Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/8479-8 64224/2021 12.05.2021 X Diplom - Tømrer Tove Skive Hoel Bestill
2021/8479-7 64222/2021 12.05.2021 U Søknad om godkjenning som lærebedrift - tømrer A. HAMMERØ INVEST AS Tove Skive Hoel Bestill 1 vedlegg
2021/8479-5 63798/2021 11.05.2021 U Godkjenning som lærebedrift Gro Helen Rødal Ola Ivar Eikebø Bestill
2021/8479-4 63687/2021 11.05.2021 U Godkjenning som lærebedrift Gro Helen Rødal Ola Ivar Eikebø Bestill
2021/8479-3 63243/2021 10.05.2021 I Vedr. godkjenning som lærebedrift Byggspesialisten Ola Ivar Eikebø Bestill
2021/8479-2 63228/2021 10.05.2021 I Vedr. godkjenning som lærebedrift Byggspesialisten Ola Ivar Eikebø Bestill
2021/8479-1 60607/2021 04.05.2021 I Søknad om godkjenning som lærebedrift - tømrer ***** Ola Ivar Eikebø Paragraph Unntatt off 3 vedlegg
2019/8479-2 104923/2020 24.04.2020 U Gjenåpning av distriktstannklinikk - opphør av avtale om midlertidig renhold Helle-Iren Moe Reitan Andrea Lode Bestill
2020/8479-2 58789/2020 18.05.2020 U Molde kommune - fv 6238 - gbnr 115/3 - merknad til nabovarsel CONSULENTPARTNER AS Lisa Enstad Bestill

← postjournal