Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/8471-2 68439/2021 26.05.2021 U Ålesund kommune gbnr 201/339 - Keiser Wilhelms gate 70 - bruksendring og utvendig endring Ålesund kommune Helge Aarset Bestill
2021/8471-1 60552/2021 04.05.2021 I Ålesund kommune - Keiser Wilhelms gate 70 - gbnr 201/339 - bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel og endring av bygg - innvendig og utvendig Ålesund kommune Helge Aarset Bestill 11 vedlegg
2020/8471-2 59332/2020 19.05.2020 U Ålesund kommune - Bygging av vør ved rorbu - gbnr 548/27 - fråsegn til dispensasjon frå reguleringsplan pbl §1-8 Ålesund kommune Anders Smith-Øvland Bestill

← postjournal