Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/8405-4 78361/2021 21.06.2021 I Herøy kommune - vedtak - frådeling av 2 nye bustadtomter - gbnr 14/3 - Sandvegen 24 - dispensasjon frå kommuneplan Herøy kommune Synnøve Valle Bestill 6 vedlegg
2021/8405-3 69225/2021 28.05.2021 U Herøy kommune - frådeling av 2 nye bustadtomter - gbnr 14/3 - Sandvegen 24 - fråsegn til søknad om dispensasjon frå kommuneplan Herøy kommune Synnøve Valle Bestill
2021/8405-2 68873/2021 05.05.2021 I Kopi: Herøy kommune - frådeling av 2 nye bustadtomter - gbnr 14/3 - Sandvegen 24 - dispensasjon frå kommuneplan STATSFORVALTAREN I MØRE OG ROMSDAL Synnøve Valle Bestill
2021/8405-1 59966/2021 03.05.2021 I Herøy kommune - frådeling av 2 nye bustadtomter - gbnr 14/3 - Sandvegen 24 - dispensasjon frå kommuneplan Herøy kommune Synnøve Valle Bestill 3 vedlegg

← postjournal