Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2019/8333-4 74751/2021 14.06.2021 I Legeerklæring - 2021 - 2022 (bestilling #73656) ***** Marianne Nerås Paragraph Unntatt off

← postjournal