Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/8321-4 68708/2021 27.05.2021 U Vanylven kommune - etablering av flytebrygge - gbnr 72/3 - Børholmen - fråsegn til søknad om dispensasjon frå kommuneplan og pbl § 1-8 Vanylven kommune Synnøve Valle Bestill
2021/8321-3 66112/2021 19.05.2021 I Kopi: Vanylven kommune - etablering av flytebrygge - gbnr 72/3 - Børholmen - dispensasjon frå kommuneplan og pbl §1-8 STATSFORVALTAREN I MØRE OG ROMSDAL Synnøve Valle Bestill
2021/8321-2 60633/2021 04.05.2021 U Vanylven kommune - etablering av flytebrygge - gbnr 72/3 - Børholmen - dispensasjon frå kommuneplan og pbl § 1-8 Vanylven kommune Synnøve Valle Bestill
2021/8321-1 59585/2021 30.04.2021 I Vanylven kommune - etablering av flytebrygge - gbnr 72/3 - Børholmen - dispensasjon frå kommuneplan og pbl § 1-8 Vanylven kommune Synnøve Valle Bestill
2017/8321-15 131513/2020 20.10.2020 U Volda kommune - flaumsikringstiltak i Melshornsida - Gjølelva - fråsegn ved forelegging Multiconsult Johnny Loen Bestill

← postjournal