Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/8280-3 68677/2021 27.05.2021 U Kristiansund kommune - rive eksisterende bolig pga brann og oppføring av ny bolig på samme plass - gbnr 113/81 - dispensasjon frå kommuneplan og pbl § 1-8 Kristiansund kommune Johnny Loen Bestill
2021/8280-2 65730/2021 18.05.2021 I Kopi: Kristiansund kommune - rive eksisterende bolig pga brann og oppføring av ny bolig på samme plass - gbnr 113/81 - dispensasjon frå kommuneplan og pbl § 1-8 STATSFORVALTAREN I MØRE OG ROMSDAL Johnny Loen Bestill
2021/8280-1 58858/2021 29.04.2021 I Kristiansund kommune - rive eksisterende bolig pga brann og oppføring av ny bolig på samme plass - gbnr 113/81 - dispensasjon frå kommuneplan og pbl § 1-8 Kristiansund kommune Johnny Loen Bestill 8 vedlegg
2020/8280-7 43159/2021 17.03.2021 X Sluttutbetalingsbilag kr.500.000 Kim Tornes Bestill
2020/8280-6 4417/2021 15.01.2021 X Sluttutbetaling tilsegn 2020-0198 Anna-Marie Hatlestad Bestill

← postjournal