Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2020/8250-7 75046/2021 14.06.2021 I Vedtak om avvisning av søknad om momskompensasjon - EMBLEM IDRETTSLAG, org.nr. 984 030 975 - anleggsnummer: 75908 - anlegg: Emblem stadion, 7'erbane kunstgress Lotteri- og stiftelsestilsynet Hans Roger Tømmervold Bestill 1 vedlegg
2021/8250-3 59386/2021 30.04.2021 U Skoleskyss - ***** ***** ***** ***** Marianne Nerås Paragraph Unntatt off
2021/8250-2 58991/2021 21.04.2021 I Legeerklæring - 2021 - 2022 (bestilling #72710) ***** Marianne Nerås Paragraph Unntatt off
2021/8250-1 58988/2021 21.04.2021 I Legeerklæring - 2021 - 2021 (bestilling #72709) ***** Marianne Nerås Paragraph Unntatt off
2020/8250-6 58297/2021 28.04.2021 U Sluttutbetaling av spelemidlar til "Emblem stadion kunstgress 7er bane", anleggsnummer 75908 ÅLESUND KOMMUNE Hans Roger Tømmervold Bestill
2020/8250-5 42944/2021 17.03.2021 I Spillemiddelregnskap anleggsnr 75908 Emblem IL - kunstgressbaner - signerte regnskapssammendrag og revisoruttale MØRE OG ROMSDAL REVISJON SA Hans Roger Tømmervold Bestill 2 vedlegg
2020/8250-4 111535/2020 02.09.2020 U Delutbetaling av spelemidlar 2020 til "Emblem stadion, 7'erbane kunstgress", anleggsnummer 75908 ÅLESUND KOMMUNE Hans Roger Tømmervold Bestill

← postjournal