Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/8249-5 75468/2021 15.06.2021 I Kopi: Aure kommune - oppføring av veranda og balkong på fritidsbolig - gbnr 98/13 - dispensasjon frå kommuneplan og pbl § 1-8 Statens vegvesen Johnny Loen Bestill
2021/8249-4 74068/2021 10.06.2021 I Aure kommune - vedtak - oppføring av veranda og balkong på fritidsbolig - gbnr 98/13 - dispensasjon frå kommuneplan og pbl § 1-8 Aure kommune Johnny Loen Bestill 3 vedlegg
2021/8249-3 68653/2021 27.05.2021 U Aure kommune - oppføring av veranda og balkong på fritidsbolig - gbnr 98/13 - dispensasjon frå kommuneplan og pbl § 1-8 Aure kommune Johnny Loen Bestill
2021/8249-2 61611/2021 05.05.2021 I Kopi: Aure kommune - oppføring av veranda og balkong på fritidsbolig - gbnr 98/13 - dispensasjon frå kommuneplan og pbl § 1-8 STATSFORVALTAREN I MØRE OG ROMSDAL Johnny Loen Bestill
2021/8249-1 58407/2021 28.04.2021 I Aure kommune - oppføring av veranda og balkong på fritidsbolig - gbnr 98/13 - dispensasjon frå kommuneplan og pbl § 1-8 Aure kommune Johnny Loen Bestill 5 vedlegg

← postjournal