Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/8245-5 76877/2021 17.06.2021 I Kopi: Aure kommune - Rive naust og oppsett av samme naust på eksiserende tufter - gbnr 41/1 - dispensasjon frå kommuneplan og pbl § 1-8 Statens vegvesen Johnny Loen Bestill
2020/8245-8 75045/2021 14.06.2021 I Vedtak om avvisning av søknad om momskompensasjon - EMBLEM IDRETTSLAG - 984 030 975 - anleggsnummer: 8305 - anlegg: Emblem stadion, kunstgressbane Lotteri- og stiftelsestilsynet Hans Roger Tømmervold Bestill 1 vedlegg
2021/8245-3 65403/2021 18.05.2021 I Kopi: Aure kommune - Rive naust og oppsett av samme naust på eksiserende tufter - gbnr 41/1 - dispensasjon frå kommuneplan og pbl § 1-8 STATSFORVALTAREN I MØRE OG ROMSDAL Johnny Loen Bestill
2021/8245-2 63990/2021 03.05.2021 I Aure kommune - fv 6192 - gbnr 41/1 - naust - byggesak Arnstein Aunhaug Ida Sigerseth Bestill
2021/8245-4 63891/2021 26.05.2021 U Aure kommune - riving av naust og bygging av nytt - gbnr 41/1 - fråsegn til søknad om dispensasjon frå kommuneplan og pbl § 1-8 Aure kommune Johnny Loen Bestill
2020/8245-7 59581/2021 30.04.2021 I Godkjent testrapport Emblem IL Ålesund kommune Hans Roger Tømmervold Bestill 1 vedlegg
2021/8245-1 58395/2021 28.04.2021 I Aure kommune - Rive naust og oppsett av samme naust på eksiserende tufter - gbnr 41/1 - dispensasjon frå kommuneplan og pbl § 1-8 Aure kommune Johnny Loen Bestill 4 vedlegg
2020/8245-6 58287/2021 28.04.2021 U Sluttutbetaling av spelemidlar til "Emblem stadion, kunstgressbane", anleggsnummer 8305 ÅLESUND KOMMUNE Hans Roger Tømmervold Bestill
2020/8245-5 42940/2021 17.03.2021 I Spillemiddelregnskap anleggsnr 8305 Emblem IL - kunstgressbaner - signerte regnskapssammendrag og revisoruttale MØRE OG ROMSDAL REVISJON SA Hans Roger Tømmervold Bestill 2 vedlegg
2020/8245-4 111430/2020 01.09.2020 U Delutbetaling av spelemidlar 2020 til "Emblem stadion, kunstgressbane", anleggsnummer 8305 ÅLESUND KOMMUNE Hans Roger Tømmervold Bestill

← postjournal