Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/8244-7 100993/2021 23.07.2021 I Aure kommune - vedtak - etablering av veg og nytt avløpsanlegg til bolig ved Strømsvika gbnr 33/21 - dispensasjon frå kommuneplan og pbl §1-8 Aure kommune Johnny Loen Bestill 2 vedlegg
2021/8244-6 97014/2021 12.07.2021 U Aure kommune - etablering av veg og nytt avløpsanlegg til bustad - gbnr 33/21 - fråsegn til søknad om dispensasjon frå kommuneplan og pbl §1-8 Aure kommune Johnny Loen Bestill
2021/8244-5 96077/2021 07.07.2021 I Aure kommune - etablering av veg og nytt avløpsanlegg til bolig ved Strømsvika gbnr 33/21 - dispensasjon frå kommuneplan og pbl §1-8 - revidert situasjonsplan Aure kommune Johnny Loen Bestill 5 vedlegg
2021/8244-4 76879/2021 17.06.2021 I Kopi: Aure kommune - etablering av veg og nytt avløpsanlegg til bolig ved Strømsvika gbnr 33/21 - dispensasjon frå kommuneplan og pbl §1-8 Statens vegvesen Johnny Loen Bestill
2021/8244-3 68903/2021 27.05.2021 U Aure kommune - etablering av veg og nytt avløpsanlegg til bolig ved Strømsvika gbnr 33/21 - dispensasjon frå kommuneplan og pbl §1-8 Aure kommune Johnny Loen Bestill
2021/8244-2 63418/2021 06.05.2021 U Mangler kart som beskriver plan for både veien og avløpsanlegget Aure kommune Carl Fredrik Wahr-Hansen Vemmestad Bestill
2021/8244-1 58508/2021 28.04.2021 I Aure kommune - etablering av veg og nytt avløpsanlegg til bolig ved Strømsvika gbnr 33/21 - dispensasjon frå kommuneplan og pbl §1-8 Aure kommune Johnny Loen Bestill 2 vedlegg
2020/8244-2 72163/2020 23.06.2020 U Avslag ordinære midlar - Klubbhus - anlnr 76134 HILDRE OG BRATTVAAG SKYTTARLAG Hans Roger Tømmervold Bestill

← postjournal