Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/8233-5 75470/2021 15.06.2021 I Kopi: Aure kommune - Oppføring av naust - gbnr 58/86 - dispensasjon frå kommuneplan og pbl § 1-8 Statens vegvesen Johnny Loen Bestill
2021/8233-4 74128/2021 10.06.2021 I Aure kommune - vedtak - Oppføring av naust - gbnr 58/86 - dispensasjon frå kommuneplan og pbl § 1-8 Aure kommune Johnny Loen Bestill 2 vedlegg
2021/8233-3 68658/2021 27.05.2021 U Aure kommune - Oppføring av naust - gbnr 58/86 - dispensasjon frå kommuneplan og pbl § 1-8 Aure kommune Johnny Loen Bestill
2021/8233-2 67878/2021 25.05.2021 I Kopi: Aure kommune - Oppføring av naust - gbnr 58/86 - dispensasjon frå kommuneplan og pbl § 1-8 STATSFORVALTAREN I MØRE OG ROMSDAL Johnny Loen Bestill
2021/8233-1 58314/2021 28.04.2021 I Aure kommune - Oppføring av naust - gbnr 58/86 - dispensasjon frå kommuneplan og pbl § 1-8 Aure kommune Johnny Loen Bestill 7 vedlegg

← postjournal