Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2020/8200-4 96711/2021 08.07.2021 U Om sluttutbetaling av spelemidlar til sandvolleyballanlegget på Årneset, anleggsnummer 75752 VOLDA KOMMUNE Hans Roger Tømmervold Bestill
2020/8200-3 70390/2021 01.06.2021 I Anmodning om Sluttutbetaling Volda kommune Hans Roger Tømmervold Bestill 5 vedlegg
2021/8200-2 60896/2021 05.05.2021 U Kristiansund kommune - Veltet busskur - Harpskaret på Frei Line Karlsvik Kristin Ulleland Bestill
2021/8200-1 58390/2021 28.04.2021 I Kristiansund kommune - Veltet busskur - Harpskaret på Frei Line Karlsvik Kristin Ulleland Bestill
2018/8200-17 53755/2021 15.04.2021 I Vedtak av detaljreguleringsplan for fv 655 Brungot-Mosflatevegen Ørsta kommune Synnøve Valle Bestill 6 vedlegg
2018/8200-16 146571/2020 17.11.2020 U Ørsta kommune - Vedtak - utarbeidelse av reguleringsplan - Fv 655 Brungot - Mosflatevegen, gang og sykkelveg - finansiering Ørsta kommune Henny Totlandsdal Bestill
2018/8200-14 102991/2020 28.07.2020 U Ørsta kommune - detaljregulering - reguleringsplan - omlegging av avkjørsler på strekningen fv 655 Brungot-Mosflatevegen - Oversending av merknader Ørsta kommune John Hauger Bestill
2018/8200-12 54340/2020 15.05.2020 U Ørsta kommune - Detaljreguleringsplan for fv 655 Brungot - Mosflatevegen - fråsegn til offentleg ettersyn Ørsta kommune Synnøve Valle Bestill 1 vedlegg

← postjournal