Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/8187-24 77186/2021 17.06.2021 U Innspel ny smittevernrettleiar kollektivtrafikken Kristin Helene Skullerud Svein Ivar Aarskog Bestill
2021/8187-23 74027/2021 10.06.2021 X Beredskap for ferjesambandet Molde-Vestnes Jesper Wiig Stein Fredrik Røstberg Bestill
2021/8187-22 73978/2021 10.06.2021 I Til orientering: Innlandet FKs forslag til endringer i togtilbudet Janne Lønsethagen Svein Ivar Aarskog Bestill 3 vedlegg
2021/8187-21 73638/2021 09.06.2021 X Beredskap for ferjesambandet Molde-Vestnes Svein Ivar Aarskog m.fl. Jesper Wiig Bestill 3 vedlegg
2021/8187-20 72549/2021 04.06.2021 X Fwd: Heilskapleg ROS - innspel til analysedokument Øyvind Herigstad Jesper Wiig Bestill 1 vedlegg
2021/8187-19 71019/2021 02.06.2021 I Varsling vedlikehold av vei Mrfylke - Frode Kvalheim Svein Ivar Aarskog Bestill
2021/8187-18 70086/2021 31.05.2021 I Smittesituasjonen i Trondheim Vy - Jarle Røkkum Svein Ivar Aarskog Bestill
2021/8187-17 70082/2021 31.05.2021 I Smittesituasjonen i Trondheim Vy - Jarle Røkkum Svein Ivar Aarskog Bestill
2021/8187-16 69861/2021 31.05.2021 I Bestilling i henhold til rammeavtale om ekstra kapasitet på skolebusser under COVID19-pandemi Stein Fredrik Røstberg Svein Ivar Aarskog Bestill
2021/8187-15 69422/2021 28.05.2021 U Innspel til protokoll med Mrfk Hallstein Lillevik Svein Ivar Aarskog Bestill
2021/8187-14 69120/2021 27.05.2021 I Innspel til protokoll med Mrfk VY BUSS AS Svein Ivar Aarskog Bestill
2021/8187-13 68508/2021 26.05.2021 X Punkt til oppfølging etter møte med Helge Svein Ivar Aarskog m.fl. Jesper Wiig Bestill
2021/8187-12 68389/2021 26.05.2021 I Kollektivterminal og Park and Ride Digernes Vegvesen Svein Ivar Aarskog Bestill
2021/8187-11 68134/2021 26.05.2021 X Bestilling fra styringsgruppa: Reiser per tur - RP2 og RP3 Anne Høystakli m.fl. Kristine Vikhagen Bestill 2 vedlegg
2021/8187-10 68070/2021 26.05.2021 I Dialogmøte Møre og Romsdal Janne Lønsethagen Svein Ivar Aarskog Bestill 1 vedlegg
2021/8187-9 67939/2021 25.05.2021 U Til informasjon: Dom i diskrimineringsnemnda Stein Fredrik Røstberg m.fl. Svein Ivar Aarskog Bestill
2021/8187-8 67933/2021 25.05.2021 X Volda-Folkestad Olav Arne Vatne Svein Ivar Aarskog Bestill 2 vedlegg
2021/8187-7 67789/2021 18.05.2021 I Vedrørende pkt. 2 til Jernbaneforum Dovre- og Raumabanen kort AU-møte fredag 7. mai. Mrfylke - Janne Lønsethagen Svein Ivar Aarskog Bestill 2 vedlegg
2021/8187-6 67772/2021 20.05.2021 I Innlandet FK - Forslag til endringer i togtilbudet Mrfylke - Janne Lønsethagen Svein Ivar Aarskog Bestill 2 vedlegg
2021/8187-5 67558/2021 14.05.2021 X Rutine voucher Svein Ivar Aarskog Øyvind Herigstad Bestill 1 vedlegg
2021/8187-4 67523/2021 25.05.2021 X Kampanje angående mat og drikke om bord på buss Marit Holen Marit Holen Bestill 1 vedlegg
2021/8187-3 67517/2021 25.05.2021 X Om deling av resultat av våre KTI-målinger Marit Holen Marit Holen Bestill

← postjournal