Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/8183-7 58344/2021 28.04.2021 U Godtgjøring for arbeid med vaksne sin rett til vgo og realkompetansevurdering for våren 2021 Ulstein vgs, _Ressurssenteret Inger Lise Trønningsdal Bestill
2021/8183-6 58339/2021 28.04.2021 U Godtgjøring for arbeid med vaksne sin rett til vgo og realkompetansevurdering for våren 2021 Spjelkavik vgs Inger Lise Trønningsdal Bestill
2021/8183-5 58336/2021 28.04.2021 U Godtgjøring for arbeid med vaksne sin rett til vgo og realkompetansevurdering for våren 2021 Romsdal vgs, KIM Inger Lise Trønningsdal Bestill
2021/8183-4 58327/2021 28.04.2021 U Godtgjøring for arbeid med vaksne sin rett til vgo og realkompetansevurdering for våren 2021 Kristiansund vgs v/ Resurssenteret Inger Lise Trønningsdal Bestill
2021/8183-3 58318/2021 28.04.2021 U Godtgjøring for arbeid med vaksne sin rett til vgo og realkompetansevurdering for våren 2021 Ressurssenteret ved Herøy vgs Inger Lise Trønningsdal Bestill
2021/8183-2 58313/2021 28.04.2021 U Godtgjøring for arbeid med vaksne sin rett til vgo og realkompetansevurdering for våren 2021 Ressurssenteret ved Borgund vgs, BORK Inger Lise Trønningsdal Bestill
2021/8183-1 58281/2021 28.04.2021 U Godtgjøring for arbeid med vaksne sin rett til vgo og realkompetansevurdering for våren 2021 Atlanten vgs, ROM Inger Lise Trønningsdal Bestill
2017/8183-2 51316/2021 06.04.2021 I Innvilgelse av forlenget uførepensjon ***** Gunnar Malme Paragraph Unntatt off
2019/8183-5 44299/2021 19.03.2021 I Spillemidler - Sluttutbetaling Tursti Harstad - Bjerkeset - Prosjekt 3 - anlnr 72828 Gjemnes kommune Hans Roger Tømmervold Bestill
2019/8183-4 87396/2019 14.08.2019 U Delutbetaling spelemidlar 2019, anleggsnummer 72828 - Tursti Harstad-Bjerkeset prosjekt 3, i Gjemnes kommune GJEMNES KOMMUNE Hans Roger Tømmervold Bestill

← postjournal