Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2018/8159-7 75804/2021 15.06.2021 I RF13.50 - søknadsnr 2018-0188 - Anmodning om sluttutbetaling ROMSDAL OG NORDMØRE KRETS AV NORGES SPEIDERFORBUND Soheyla Roygarhaghro Bestill 4 vedlegg
2018/8159-6 68690/2021 27.05.2021 I RF13.50 - søknadsnr 2018-0188 - Anmodning om sluttutbetaling ROMSDAL OG NORDMØRE KRETS AV NORGES SPEIDERFORBUND Soheyla Roygarhaghro Bestill 3 vedlegg
2018/8159-5 68447/2021 26.05.2021 U 2019 - Driftstilskot til Romsdal og Nordmøre krets av Norges Speiderforbund - manglende rapportering Romsdal og Nordmøre krets av Norges Speiderforbund Soheyla Roygarhaghro Bestill
2020/8159-2 71368/2020 22.06.2020 U Avslag ordinære midlar - Kavlvegen kultursti - anlnr 74546 SURNADAL KOMMUNE Hans Roger Tømmervold Bestill

← postjournal