Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/8153-32 99391/2021 17.06.2021 U 510 Fra Molde kl 1500 ***** Stein Fredrik Røstberg Paragraph Unntatt off
2021/8153-31 99390/2021 16.06.2021 U Skoleskyss Sylte skole fra 23.08.21 ***** Stein Fredrik Røstberg Paragraph Unntatt off
2021/8153-30 99389/2021 16.06.2021 U Endringsordre 86 - endring av skoleskyss Midsund fra skoleåret 21/22 ***** Stein Fredrik Røstberg Paragraph Unntatt off
2021/8153-29 99385/2021 11.06.2021 U Endring av tidspunkt for hjemkjøring ***** Stein Fredrik Røstberg Paragraph Unntatt off
2021/8153-28 99384/2021 10.06.2021 U Hjemkjøring Jendem skole neste skoleår ***** Stein Fredrik Røstberg Paragraph Unntatt off
2021/8153-27 99381/2021 08.06.2021 U Endring skoleskyss Gossen bu skole ***** Stein Fredrik Røstberg Paragraph Unntatt off
2021/8153-26 99380/2021 08.06.2021 U Elever fra Jendem skole til Hollingen ***** Stein Fredrik Røstberg Paragraph Unntatt off
2021/8153-25 99375/2021 07.06.2021 U Endringsordre 84 - endring av hjemkjøring ved Gossen bu skole fra 23.08.21 ***** Stein Fredrik Røstberg Paragraph Unntatt off
2021/8153-24 99373/2021 04.06.2021 U Avviksrapporter fra trafikkddirigenter. ***** Stein Fredrik Røstberg Paragraph Unntatt off 2 vedlegg
2021/8153-23 99371/2021 03.06.2021 U EO 85 - Sylte skole skoleåret 21/22 ***** Stein Fredrik Røstberg Paragraph Unntatt off
2021/8153-22 99367/2021 31.05.2021 U Skoleskyss nye Sylte skole ***** Stein Fredrik Røstberg Paragraph Unntatt off
2021/8153-21 99366/2021 01.06.2021 U Skoleskyss Midsund skoleåret 21/22 ***** Stein Fredrik Røstberg Paragraph Unntatt off
2021/8153-20 99365/2021 02.06.2021 U Ang. Jendem skole og kjøring til Fanghol ***** Stein Fredrik Røstberg Paragraph Unntatt off
2021/8153-19 99336/2021 27.05.2021 U Skoleskyss nye Sylte skole ***** Stein Fredrik Røstberg Paragraph Unntatt off
2021/8153-18 99333/2021 26.05.2021 U Fremdriftsplan nye ruter fra høsten ***** Stein Fredrik Røstberg Paragraph Unntatt off
2021/8153-17 99328/2021 26.05.2021 U skoleskyss for 1. klassing fra Orta ***** Stein Fredrik Røstberg Paragraph Unntatt off
2021/8153-16 99327/2021 25.05.2021 U Skolebuss 13:05 tirsdag 25.05. ***** Stein Fredrik Røstberg Paragraph Unntatt off
2021/8153-15 99326/2021 25.05.2021 U Snuplass Mordalsvågen ***** Stein Fredrik Røstberg Paragraph Unntatt off
2021/8153-14 99323/2021 25.05.2021 U Sak "Stenging av veg - Fv6050 Aureosen" har blitt tildelt deg [Saknr 89472] ***** Stein Fredrik Røstberg Paragraph Unntatt off
2021/8153-13 99322/2021 21.05.2021 U innmelding av elever til Sylte skule - skoleskyss 2021/2022 ***** Stein Fredrik Røstberg Paragraph Unntatt off
2021/8153-12 99319/2021 19.05.2021 U Skoleskyss nye Sylte skole ***** Stein Fredrik Røstberg Paragraph Unntatt off
2021/8153-11 99316/2021 10.05.2021 U For tidlig kjørt ***** Stein Fredrik Røstberg Paragraph Unntatt off
2021/8153-10 99311/2021 06.05.2021 X Klage på infrastruktur og ferje på Aukra-Hollingsholmen ***** Stein Fredrik Røstberg Paragraph Unntatt off
2021/8153-9 99310/2021 06.05.2021 U For tidlig kjørt ***** Stein Fredrik Røstberg Paragraph Unntatt off
2021/8153-8 99309/2021 05.05.2021 U Forslag til nye ruter Eide - Elnesvågen og Eide - Molde ***** Stein Fredrik Røstberg Paragraph Unntatt off 2 vedlegg
2021/8153-7 99262/2021 04.05.2021 X Stavik-krysset ***** Stein Fredrik Røstberg Paragraph Unntatt off
2021/8153-6 70332/2021 01.06.2021 U Skoleskyss Midsund skoleåret 21/22 ***** Stein Fredrik Røstberg Paragraph Unntatt off
2021/8153-5 69197/2021 28.05.2021 U Endring skoleskyss Gossen bu skole ***** Stein Fredrik Røstberg Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2021/8153-4 62778/2021 07.05.2021 I Dubleringstur Eide - Molde ***** Stein Fredrik Røstberg Paragraph Unntatt off
2021/8153-3 62764/2021 07.05.2021 U skoleskyss ***** Stein Fredrik Røstberg Paragraph Unntatt off
2021/8153-2 62151/2021 06.05.2021 X Klage på infrastruktur og ferje på Aukra-Hollingsholmen ***** Stein Fredrik Røstberg Paragraph Unntatt off
2021/8153-1 61783/2021 06.05.2021 I Konsekvenser ved 40% fravær - ny vurdering ***** Svein Ivar Aarskog Paragraph Unntatt off 1 vedlegg

← postjournal