Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/8141-100 99132/2021 15.07.2021 I Vanylven kommune - FV 5852 -høring vedr. etablering av fartsdempende tiltak - Fiskå Statens vegvesen Svein Ivar Aarskog Bestill
2021/8141-99 79405/2021 22.06.2021 I Vanylven kommune - FV 5852 -høring vedr. etablering av fartsdempende tiltak - Fiskå - Uttale fra politiet ***** Svein Ivar Aarskog Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2021/8141-98 77188/2021 17.06.2021 U Vanylven kommune - FV 5852 -høring vedr. etablering av fartsdempende tiltak - Fiskå ***** Svein Ivar Aarskog Paragraph Unntatt off
2021/8141-97 77185/2021 16.06.2021 I Vanylven kommune - FV 5852 -høring vedr. etablering av fartsdempende tiltak - Fiskå ***** Svein Ivar Aarskog Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2021/8141-96 77085/2021 17.06.2021 I Stranda kommune - FV 60 - høring vedr. etablering av fartsdempende tiltak ***** Svein Ivar Aarskog Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2021/8141-95 76629/2021 16.06.2021 I Avklaring skyssrett privat skole og delt bustad ***** Svein Ivar Aarskog Paragraph Unntatt off
2021/8141-94 76510/2021 16.06.2021 I Skoleskyss FV60, Sykkylvsvegen 2139 [Saknr 90782] ***** Svein Ivar Aarskog Paragraph Unntatt off
2021/8141-93 76430/2021 16.06.2021 U Høgde Sæviktunellen, Remøy ***** Svein Ivar Aarskog Paragraph Unntatt off
2021/8141-92 76234/2021 16.06.2021 I Stengt veg Hordaland neste veke ***** Svein Ivar Aarskog Paragraph Unntatt off
2021/8141-91 75454/2021 15.06.2021 I Kjører for tidlig - sjekke klagen ***** Svein Ivar Aarskog Paragraph Unntatt off
2021/8141-90 75162/2021 14.06.2021 I Endra skuleskyss frå 23.08.21 ***** Svein Ivar Aarskog Paragraph Unntatt off
2021/8141-89 75151/2021 14.06.2021 I Tidspunkt med samtidskonflikter i Volda ***** Svein Ivar Aarskog Paragraph Unntatt off
2021/8141-88 74970/2021 14.06.2021 I Hareid kommune - utbetring/oppføring av veg, pumpehus, anlegg, vatn og avlaupsleidningar - gbnr 48/144 - Røysetvegen - dispensasjon frå kommuneplan ***** Svein Ivar Aarskog Paragraph Unntatt off
2021/8141-87 74877/2021 14.06.2021 I Vg2 TAF elevar - Myklebust verft og Larsnes Mek- skyss sommaren 2021 ***** Svein Ivar Aarskog Paragraph Unntatt off
2021/8141-86 74830/2021 14.06.2021 X Høyring om nye rutetider - gjeld sambandet Larsnes - Åram- Voksa - Kvamsøya ***** Gro-Malén Brønnestad Paragraph Unntatt off 2 vedlegg
2021/8141-85 74815/2021 10.06.2021 I Pris Grothaug - Hornindal skule ***** Svein Ivar Aarskog Paragraph Unntatt off
2021/8141-84 74814/2021 14.06.2021 I Pris Grothaug - Hornindal skule ***** Svein Ivar Aarskog Paragraph Unntatt off
2021/8141-83 74099/2021 10.06.2021 I Timeplan Hasund skule ***** Svein Ivar Aarskog Paragraph Unntatt off
2021/8141-82 74045/2021 10.06.2021 I Endringsordre 11-2021 rutepakke 5 ***** Svein Ivar Aarskog Paragraph Unntatt off
2021/8141-81 74044/2021 10.06.2021 I Pris Grothaug - Hornindal skule ***** Svein Ivar Aarskog Paragraph Unntatt off
2021/8141-80 71922/2021 04.06.2021 I Reguleringsplan Åheim sentrum - Løysing for busshaldeplass i sentrum ***** Svein Ivar Aarskog Paragraph Unntatt off
2021/8141-79 71887/2021 04.06.2021 I Skoleskyss ISD ***** Svein Ivar Aarskog Paragraph Unntatt off
2021/8141-78 71098/2021 02.06.2021 U avvik 8672 ***** Svein Ivar Aarskog Paragraph Unntatt off
2021/8141-77 71091/2021 03.06.2021 U Endra skuleskyss frå 23.08.21 ***** Svein Ivar Aarskog Paragraph Unntatt off
2021/8141-76 70947/2021 01.06.2021 U Gravearbeid Ringstadkrysset ***** Inge Rønstad Paragraph Unntatt off
2021/8141-75 70844/2021 02.06.2021 I avvik 8672 ***** Svein Ivar Aarskog Paragraph Unntatt off
2021/8141-74 70563/2021 01.06.2021 I Skal desse ha skyss neste skuleår ***** Svein Ivar Aarskog Paragraph Unntatt off
2021/8141-73 70125/2021 31.05.2021 U flybuss frå 23 aug ***** Svein Ivar Aarskog Paragraph Unntatt off
2021/8141-72 69860/2021 25.05.2021 U Rutetabell sommer 2021 ***** Inge Rønstad Paragraph Unntatt off
2021/8141-71 69574/2021 31.05.2021 U Kostnad skuleskyss ***** Svein Ivar Aarskog Paragraph Unntatt off
2021/8141-70 69423/2021 28.05.2021 X Foreldreskyss til utbetaling ***** Svein Ivar Aarskog Paragraph Unntatt off 3 vedlegg
2021/8141-69 69111/2021 28.05.2021 X Ulstein kommune - områderegulering - reguleringsplan for Ulsteinvik sentrum ***** Rolf Stavik Paragraph Unntatt off
2021/8141-68 68716/2021 27.05.2021 I Spørsmål knytt til innmelding skuleskyssen til hausten ***** Svein Ivar Aarskog Paragraph Unntatt off
2021/8141-67 68715/2021 27.05.2021 I Rett innmelding ***** Svein Ivar Aarskog Paragraph Unntatt off
2021/8141-66 68518/2021 27.05.2021 I Spørsmål knytt til innmelding skuleskyssen til hausten ***** Svein Ivar Aarskog Paragraph Unntatt off
2021/8141-65 68517/2021 27.05.2021 I Rett innmelding skuleskyss Kvamsøy ***** Svein Ivar Aarskog Paragraph Unntatt off
2021/8141-64 68253/2021 18.05.2021 X Avtale om gjesteelevar mellom Vestland/Sogn og Fjordane - og Møre og Romsdal Fylkeskommune Svein Ivar Aarskog Jesper Wiig Bestill 1 vedlegg
2021/8141-63 68239/2021 26.05.2021 I Timeplanar til hausten ***** Svein Ivar Aarskog Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2021/8141-62 68238/2021 14.05.2021 I Rute 252 Sykkylven - Ramstaddal 14.35 ***** Svein Ivar Aarskog Paragraph Unntatt off
2021/8141-61 67941/2021 25.05.2021 I Timeplan Hasund skule ***** Svein Ivar Aarskog Paragraph Unntatt off
2021/8141-60 67938/2021 25.05.2021 U Ønskje om å kunne snu rutebuss ved skyttarbana på Ulset ***** Svein Ivar Aarskog Paragraph Unntatt off
2021/8141-59 67785/2021 12.05.2021 I Klage vedrørende asfaltering i Eiksund ***** Svein Ivar Aarskog Paragraph Unntatt off
2021/8141-58 67560/2021 14.05.2021 I Skuleskyss Ørsta ungdomsskule 21/22 ***** Svein Ivar Aarskog Paragraph Unntatt off
2021/8141-57 67557/2021 18.05.2021 I Skuleskyss ***** Svein Ivar Aarskog Paragraph Unntatt off
2021/8141-56 67527/2021 25.05.2021 N Stranda kommune - oppføring av einebustad gbnr 35/3, Overvoll i Strandadalen - dispensasjon frå reguleringsplan ***** Ingrid Renate Gjørvad Paragraph Unntatt off
2021/8141-55 64697/2021 12.05.2021 I Klage vedrørende asfaltering i Eiksund ***** Svein Ivar Aarskog Paragraph Unntatt off
2021/8141-54 64637/2021 12.05.2021 X EINEDALEN SKULE NÆRØYVEGEN 2 6094 LEINØY ***** Jorunn Sølvberg Paragraph Unntatt off
2021/8141-53 64635/2021 12.05.2021 U Ønskje om å kunne snu rutebuss ved skyttarbana på Ulset ***** Svein Ivar Aarskog Paragraph Unntatt off
2021/8141-52 64630/2021 12.05.2021 U Klage vedrørende asfaltering i Eiksund ***** Svein Ivar Aarskog Paragraph Unntatt off
2021/8141-51 64535/2021 12.05.2021 I Endring i timeplanen for Hovden skule 2021-2022 ***** Svein Ivar Aarskog Paragraph Unntatt off
2021/8141-50 64173/2021 12.05.2021 I Klage på bussjåfør ***** Svein Ivar Aarskog Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2021/8141-49 64172/2021 12.05.2021 I Klage på bussjåfør ***** Svein Ivar Aarskog Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2021/8141-48 64171/2021 12.05.2021 I Vedrørende episode - sjekk av fakta med sjåfør ***** Svein Ivar Aarskog Paragraph Unntatt off
2021/8141-47 64125/2021 12.05.2021 U Innmelding Hornindal skule 2021-22 ***** Svein Ivar Aarskog Paragraph Unntatt off
2021/8141-46 63878/2021 11.05.2021 I Skuleskyss Grothaug ***** Svein Ivar Aarskog Paragraph Unntatt off
2021/8141-45 63802/2021 11.05.2021 I Innmelding Hornindal skule 2021-22 ***** Svein Ivar Aarskog Paragraph Unntatt off
2021/8141-44 63709/2021 11.05.2021 U Utviding av bestillingstransport i Volda og Ørsta - ber om møte ***** Svein Ivar Aarskog Paragraph Unntatt off
2021/8141-43 63707/2021 11.05.2021 U Utfordring knytt til snuforhold FV-35 Ulset ***** Svein Ivar Aarskog Paragraph Unntatt off
2021/8141-42 63518/2021 10.05.2021 I Linje 303 ***** Svein Ivar Aarskog Paragraph Unntatt off
2021/8141-41 63498/2021 10.05.2021 I Utviding av bestillingstransport i Volda og Ørsta - ber om møte ***** Svein Ivar Aarskog Paragraph Unntatt off
2021/8141-40 63309/2021 10.05.2021 U Innmelding Hornindal skule 2021-22 ***** Svein Ivar Aarskog Paragraph Unntatt off
2021/8141-39 63112/2021 10.05.2021 I Miljørapport 2020 rutepakke 5 ***** Svein Ivar Aarskog Paragraph Unntatt off
2021/8141-38 62187/2021 07.05.2021 U Innmelding Hornindal skule 2021-22 ***** Svein Ivar Aarskog Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2021/8141-37 62176/2021 07.05.2021 U Endra skuleskyss Folkestad skule frå 23. august ***** Svein Ivar Aarskog Paragraph Unntatt off
2021/8141-36 61942/2021 06.05.2021 I Ferdig rapport ***** Svein Ivar Aarskog Paragraph Unntatt off 2 vedlegg
2021/8141-35 61899/2021 06.05.2021 U Spørsmål om "flybuss" ved Ørsta-Volda lufthamn, frå Møre i Volda ***** Svein Ivar Aarskog Paragraph Unntatt off
2021/8141-34 61624/2021 06.05.2021 X For lite plassar i ein maxi taxi på ruta mellom Fiskå skule og Syltefjorden i Vanylven kommune ***** Svein Ivar Aarskog Paragraph Unntatt off
2021/8141-33 61380/2021 26.04.2021 I Travel like the locals 2021 ***** Svein Ivar Aarskog Paragraph Unntatt off 3 vedlegg
2021/8141-32 61378/2021 27.04.2021 I Busstidene ***** Svein Ivar Aarskog Paragraph Unntatt off
2021/8141-31 61377/2021 27.04.2021 I Kvalitetsavvik rute 338 buss 41189 ***** Svein Ivar Aarskog Paragraph Unntatt off
2021/8141-30 61375/2021 28.04.2021 I Avvik ***** Svein Ivar Aarskog Paragraph Unntatt off
2021/8141-29 61373/2021 28.04.2021 I Vedr klage 86999 rutepakke 5 søre sunnmøre ***** Svein Ivar Aarskog Paragraph Unntatt off
2021/8141-28 61370/2021 30.04.2021 I Hjelp til å ordne snuplass for buss - fylkesveg Straumshamn - Fyrde Volda kommune ***** Svein Ivar Aarskog Paragraph Unntatt off
2021/8141-27 60925/2021 05.05.2021 U For lite plassar i ein maxi taxi på ruta mellom Fiskå skule og Syltefjorden i Vanylven kommune ***** Svein Ivar Aarskog Paragraph Unntatt off
2021/8141-26 60682/2021 04.05.2021 X Feil i timeplan i skoleskyssportalen for Ulstein skule 2021 - 2022 Margreta Heggem Pilskog Jorunn Sølvberg Bestill
2021/8141-25 60481/2021 04.05.2021 I Endring i skyss ved Einedalen skule Herøy kommune Svein Ivar Aarskog Bestill
2021/8141-24 60475/2021 04.05.2021 I Austefjord bhg - Innmelding av skyss ***** Svein Ivar Aarskog Paragraph Unntatt off
2021/8141-23 60243/2021 04.05.2021 U Problemer med skoleskysskort for elev ***** Inge Rønstad Paragraph Unntatt off
2021/8141-22 59897/2021 03.05.2021 U Organisering av skulevekene på Dalsfjord skule og Folkestad skule 21/22 ***** Svein Ivar Aarskog Paragraph Unntatt off
2021/8141-21 59890/2021 03.05.2021 U Organisering av skulevekene på Dalsfjord skule og Folkestad skule 21/22 ***** Svein Ivar Aarskog Paragraph Unntatt off
2021/8141-20 59864/2021 03.05.2021 I Avvik 8511 ***** Svein Ivar Aarskog Paragraph Unntatt off
2021/8141-19 59860/2021 03.05.2021 U Avtale snuplass Lillebotn - pris brøyting vinter ***** Svein Ivar Aarskog Paragraph Unntatt off
2021/8141-18 59852/2021 03.05.2021 U Hjelp til å ordne snuplass for buss - fylkesveg Straumshamn - Fyrde Volda kommune ***** Svein Ivar Aarskog Paragraph Unntatt off
2021/8141-17 59837/2021 03.05.2021 U Hjelp til å ordne snuplass for buss - fylkesveg Straumshamn - Fyrde Volda kommune ***** Svein Ivar Aarskog Paragraph Unntatt off
2021/8141-16 59786/2021 03.05.2021 I Bestillingstransport Hornindal - diskusjon Vestland FK ***** Svein Ivar Aarskog Paragraph Unntatt off
2021/8141-15 59635/2021 29.04.2021 U Vinterskyss ***** Svein Ivar Aarskog Paragraph Unntatt off
2021/8141-14 59634/2021 29.04.2021 U Skuleskyss Dag Marius Øvregård Svein Ivar Aarskog Bestill
2021/8141-13 59631/2021 30.04.2021 U Hjelp til å ordne snuplass for buss - fylkesveg Straumshamn - Fyrde Volda kommune ***** Svein Ivar Aarskog Paragraph Unntatt off
2021/8141-12 59629/2021 30.04.2021 U Austefjord bhg ***** Svein Ivar Aarskog Paragraph Unntatt off
2021/8141-11 59628/2021 03.05.2021 U Skyss av elevar Austefjord bhg ***** Svein Ivar Aarskog Paragraph Unntatt off
2021/8141-10 54513/2021 19.04.2021 I Klage - ber om svar VY Svein Ivar Aarskog Bestill
2021/8141-9 50803/2021 13.04.2021 I Vedr buss/offentlig rute Austefjord/Volda Linda Hatlestad Svein Ivar Aarskog Bestill
2021/8141-8 50790/2021 13.04.2021 I Vedr buss/offentlig rute Austefjord/Volda Linda Hatlestad Svein Ivar Aarskog Bestill
2021/8141-7 50753/2021 13.04.2021 U SV: Vedr buss/offentlig rute Austefjord/Volda Linda Hatlestad Svein Ivar Aarskog Bestill
2021/8141-6 20975/2021 24.02.2021 X Internt notat vognløp Svein Ivar Aarskog Bestill
2020/8141-4 116876/2020 16.09.2020 U Om utbetaling av spillemidler til lager/garasjebygg ved Øksendal lysløype, anleggsnummer 76173 SUNNDAL KOMMUNE Hans Roger Tømmervold Bestill

← postjournal