Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/8138-44 76432/2021 16.06.2021 U Endringsordre 11-2021 rutepakke 4 ***** Svein Ivar Aarskog Paragraph Unntatt off 2 vedlegg
2021/8138-43 76431/2021 16.06.2021 U Turer i Sanntid PK4 - som ikke skal gå? ***** Svein Ivar Aarskog Paragraph Unntatt off
2021/8138-42 75784/2021 15.06.2021 X Transport av påler på Trafikkterminalen i Molde ***** Stein Fredrik Røstberg Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2021/8138-41 74827/2021 11.06.2021 I Fredag 18. juni ***** Svein Ivar Aarskog Paragraph Unntatt off
2021/8138-40 74819/2021 14.06.2021 U Vedk spørsmål om ruteopplegg Brattvåg - Ålesund ***** Svein Ivar Aarskog Paragraph Unntatt off
2021/8138-39 73928/2021 10.06.2021 I Skuleskyss 6 og 7 Tennfjord skule ***** Svein Ivar Aarskog Paragraph Unntatt off
2021/8138-38 73248/2021 09.06.2021 I Buss 2345 onsdag 02.06 - Gjermundnes - Vestnes ***** Svein Ivar Aarskog Paragraph Unntatt off
2021/8138-37 73058/2021 09.06.2021 U Nordøyvegen og skuleskyss - behov for møte/avklaringar ***** Svein Ivar Aarskog Paragraph Unntatt off
2021/8138-36 72548/2021 07.06.2021 I Endring i timeplan for Vatne bsk ***** Svein Ivar Aarskog Paragraph Unntatt off
2021/8138-35 72545/2021 07.06.2021 X Halv dag Brattvåg barneskule fredag 18. juni ***** Jorunn Sølvberg Paragraph Unntatt off
2021/8138-34 71767/2021 04.06.2021 I Skyss Haramsøy og Flem ***** Svein Ivar Aarskog Paragraph Unntatt off
2021/8138-33 71766/2021 03.06.2021 I Sak "Svar på skjemaet Kontaktskjema" har blitt tildelt deg [Saknr 90138] ***** Svein Ivar Aarskog Paragraph Unntatt off
2021/8138-32 71765/2021 03.06.2021 I Stopp i Straumen ***** Svein Ivar Aarskog Paragraph Unntatt off
2021/8138-30 71604/2021 03.06.2021 I Ålesund og Fjord kommunar ***** Svein Ivar Aarskog Paragraph Unntatt off
2021/8138-29 71570/2021 03.06.2021 I Vedk innmelding av skuleskyss til hausten ***** Svein Ivar Aarskog Paragraph Unntatt off
2021/8138-28 71237/2021 03.06.2021 I Vedk innmelding av skuleskyss til hausten ***** Svein Ivar Aarskog Paragraph Unntatt off
2021/8138-27 71089/2021 03.06.2021 U Avvik innmelding skuleskyss skuleåret 2021/22 ***** Svein Ivar Aarskog Paragraph Unntatt off
2021/8138-26 70941/2021 02.06.2021 U Driftsavvik rutepakke 4 mai 2021 ***** Inge Rønstad Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2021/8138-25 70659/2021 02.06.2021 I Endringsordre 09-2021 - Rutepakke 4 ***** Svein Ivar Aarskog Paragraph Unntatt off
2021/8138-24 70636/2021 02.06.2021 I skuleskyssendring søvik ***** Svein Ivar Aarskog Paragraph Unntatt off
2021/8138-23 67953/2021 18.05.2021 X Korrigert: Oppflytting av elevar for komande skoleår - Ålesund Svein Ivar Aarskog Jorunn Sølvberg Bestill 1 vedlegg
2021/8138-22 67761/2021 25.05.2021 I Forsterkning av Flåbrua i Geiranger - FRAM, Spørsmål om skolebarn og/eller bussrute. ***** Svein Ivar Aarskog Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2021/8138-21 67555/2021 18.05.2021 I Ruteendring jernbanedirektoratet ***** Svein Ivar Aarskog Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2021/8138-20 67553/2021 18.05.2021 I Til AU i Jernbaneforum Dovre- og Raumabanen : Anmodning om innspill til forslag til endringer i togtilbudet ***** Svein Ivar Aarskog Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2021/8138-19 64702/2021 12.05.2021 U Heilagdagar mai 2021 FRAM Ekspress 905 ***** Inge Rønstad Paragraph Unntatt off
2021/8138-18 63779/2021 11.05.2021 I Bruke av sitteplasser Storbakken - Kristiansund ***** Svein Ivar Aarskog Paragraph Unntatt off
2021/8138-17 63704/2021 11.05.2021 U Bruke av sitteplasser Storbakken - Kristiansund ***** Svein Ivar Aarskog Paragraph Unntatt off
2021/8138-16 63703/2021 11.05.2021 I Bruke av sitteplasser ***** Svein Ivar Aarskog Paragraph Unntatt off
2021/8138-15 63110/2021 10.05.2021 U Rute 681 Åndalsnes – Ålesund på avgangen kl 1409 frå Gjermundnes ***** Svein Ivar Aarskog Paragraph Unntatt off
2021/8138-14 63085/2021 10.05.2021 U Rute 681 Åndalsnes – Ålesund på avgangen kl 1409 frå Gjermundnes ***** Svein Ivar Aarskog Paragraph Unntatt off
2021/8138-13 63083/2021 10.05.2021 I Rute 681 Åndalsnes – Ålesund på avgangen kl 1409 frå Gjermundnes ***** Svein Ivar Aarskog Paragraph Unntatt off
2021/8138-12 63045/2021 10.05.2021 I Rute 681 Åndalsnes – Ålesund på avgangen kl 1409 frå Gjermundnes ***** Svein Ivar Aarskog Paragraph Unntatt off
2021/8138-11 62960/2021 10.05.2021 I Dieselforbruk busspakkene i 2020 ***** Svein Ivar Aarskog Paragraph Unntatt off 2 vedlegg
2021/8138-10 62828/2021 10.05.2021 X Gjermundnes vgs sprengt kapasitet på togbuss fredagar - tiltak frå fredag 16 april ***** Margreta Heggem Pilskog Paragraph Unntatt off
2021/8138-9 62817/2021 07.05.2021 X Gjermundnes vgs sprengt kapasitet på togbuss fredagar - tiltak frå fredag 16 april ***** Margreta Heggem Pilskog Paragraph Unntatt off
2021/8138-8 62707/2021 07.05.2021 I Gjermundnes vgs sprengt kapasitet på togbuss fredagar - tiltak frå fredag 16 april ***** Svein Ivar Aarskog Paragraph Unntatt off
2021/8138-7 62690/2021 07.05.2021 I Avvik Digernesskiftet 3.mai ***** Svein Ivar Aarskog Paragraph Unntatt off
2021/8138-6 62152/2021 06.05.2021 I Avvik Digernesskiftet 3.mai ***** Svein Ivar Aarskog Paragraph Unntatt off 2 vedlegg
2021/8138-5 61513/2021 05.05.2021 X Vedr. skyssrett til 2 elevar - fredagar - Gjermundnes vgs ***** Margreta Heggem Pilskog Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2021/8138-4 61511/2021 05.05.2021 U Gjermundnes vgs sprengt kapasitet på togbuss fredagar - tiltak frå fredag 16 april ***** Inge Rønstad Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2021/8138-3 60115/2021 28.04.2021 U Hastesak: konsekvenser ved 40% fråvær i lang tid - ny vurdering ***** Svein Ivar Aarskog Paragraph Unntatt off
2021/8138-2 59889/2021 30.04.2021 I Timeplan Harøy skule - konsekvensar for kollektivtrafikken ***** Svein Ivar Aarskog Paragraph Unntatt off
2021/8138-1 59788/2021 03.05.2021 I Gjermundnes fredag ***** Svein Ivar Aarskog Paragraph Unntatt off

← postjournal