Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2018/8120-6 60242/2021 13.04.2021 I Protokoll fra Trygg Trafikks landsmøte 2021 TRYGG TRAFIKK Henny Totlandsdal Bestill 3 vedlegg
2021/8120-2 58576/2021 29.04.2021 U Ålesund kommune - utbedring av vei - Fv 526 - Hull i vei - Stette-Ellingsøy Monika Therese Vegsund Grete Berge Bestill
2021/8120-1 58029/2021 27.04.2021 I Ålesund kommune - utbedring av vei - Fv 526 - Hull i vei - Stette-Ellingsøy Monika Therese Vegsund Grete Berge Bestill
2018/8120-5 41060/2021 11.03.2021 I Trygg Trafikks landsmøte 13. april 2021 TRYGG TRAFIKK Henny Totlandsdal Bestill 3 vedlegg
2020/8120-3 51145/2020 20.05.2020 U Rauma kommune - områderegulering - reguleringsendring for Stokkekaia - mindre endring - fråsegn ved offentleg ettersyn Rauma kommune Ingeborg Forseth Bestill

← postjournal