Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2020/7921-8 137179/2021 11.10.2021 I RF13.50 - søknadsnr 2020-0170 - Anmodning om sluttutbetaling STRANDA HOTEL AS Øyvind Tveten Bestill 1 vedlegg
2021/7921-1 82046/2021 24.06.2021 X Historikk - 21.06.2012 - 18.09.2017 Gunnar Malme Paragraph Unntatt off

← postjournal