Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/7839-1 75188/2021 31.05.2021 X Historikk - 02.12.2014 - 03.04.2018 Gunnar Malme Paragraph Unntatt off

← postjournal