Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/7837-1 75176/2021 31.05.2021 X Historikk - 26.08.2010 - 30.01.2017 Gunnar Malme Paragraph Unntatt off

← postjournal