Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/7835-1 75174/2021 31.05.2021 X Historikk - 23.01.2013 - 13.11.2015 Gunnar Malme Paragraph Unntatt off

← postjournal