Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/7834-1 75131/2021 31.05.2021 X Historikk - 01.07.2015 - 01.04.2016 Gunnar Malme Paragraph Unntatt off

← postjournal