Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/7833-1 75126/2021 31.05.2021 X Historikk - 26.05.2014 - 20.02.2015 Gunnar Malme Paragraph Unntatt off
2020/7833-2 62779/2020 29.05.2020 U Søknad om skoleskyss - ***** ***** ***** ***** Margreta Heggem Pilskog Paragraph Unntatt off 1 vedlegg

← postjournal