Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/7832-1 75118/2021 31.05.2021 X Historikk - 15.08.2006 - 18.02.2015 Gunnar Malme Paragraph Unntatt off

← postjournal