Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/7831-1 75096/2021 31.05.2021 X Historikk - 31.01.1995 - 29.08.2017 Gunnar Malme Paragraph Unntatt off
2018/7831-9 67134/2021 21.05.2021 I Skyssinformasjon ***** Marianne Nerås Paragraph Unntatt off
2018/7831-8 66298/2020 09.06.2020 U Vedtak tilrettelagt skoleskyss - ***** ***** ***** ***** Marianne Nerås Paragraph Unntatt off
2018/7831-6 137524/2019 21.11.2019 U Vedtak om tilrettelagt skoleskyss - ***** ***** ***** ***** Margreta Heggem Pilskog Paragraph Unntatt off

← postjournal