Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/7830-1 75087/2021 31.05.2021 X Historikk - 22.06.1995 - 20.09.2018 Gunnar Malme Paragraph Unntatt off

← postjournal