Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/7829-1 75065/2021 31.05.2021 X Historikk - 01.07.2008 - 02.12.2015 Gunnar Malme Paragraph Unntatt off
2020/7829-7 22342/2021 01.03.2021 X Sluttutbetalingsbilag kr.95.583 Kim Tornes Bestill
2020/7829-6 21028/2021 24.02.2021 X Vurdering av sluttutbetaling - FARM-konferansen 2020 Kristoffer B. Jenssen Kirsti Hjelme Connor Bestill
2018/7829-4 63634/2018 29.05.2018 X Rapport fra Bedriftsgodkjenning Ola Ivar Eikebø Bestill

← postjournal