Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/7827-1 75056/2021 31.05.2021 X Historikk - 03.07.2012 Gunnar Malme Paragraph Unntatt off

← postjournal