Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/7826-1 75053/2021 31.05.2021 X Historikk - 30.12.1994 - 01.07.2013 Gunnar Malme Paragraph Unntatt off

← postjournal