Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/7825-1 75039/2021 31.05.2021 X Historikk - 08.12.2015 - 20.03.2018 Gunnar Malme Paragraph Unntatt off
2020/7825-3 54760/2020 11.05.2020 U Sula kommune - svar på ønske om plassering av foodtruck på Sulesund ferjekai Ida Charlotte Edwards Hilde Olsen Smørholm Bestill

← postjournal