Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/7823-1 75036/2021 31.05.2021 X Historikk -27.06.2016 - 08.10.2018 Gunnar Malme Paragraph Unntatt off
2020/7823-3 58793/2020 18.05.2020 U Rauma kommune - utlegging av flytebrygge gbnr 32/3 - Hegerholm - fråsegn til søknad om dispensasjon frå kommuneplan og pbl §1-8 Rauma kommune Anders Smith-Øvland Bestill

← postjournal