Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/7822-1 75030/2021 31.05.2021 X Historikk - 13.02.2012 - 02.11.2015 Gunnar Malme Paragraph Unntatt off
2013/7822-4 21704/2021 18.02.2021 I Innvilgelse av forlenget uførepensjon ***** Gunnar Malme Paragraph Unntatt off
2020/7822-2 53741/2020 05.05.2020 U Herøy kommune - fv. 654 - gbnr 34/351 - dispensasjon frå byggegrense for oppføring av tilbygg til eksisterande bustad Herøy kommune Maria Svendsen Bestill

← postjournal