Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/7821-1 74999/2021 31.05.2021 X Historikk - 29.06.2007 - 01.07.2010 Gunnar Malme Paragraph Unntatt off

← postjournal