Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/7819-1 74996/2021 31.05.2021 X Historikk - 28.02.2013 - 29.04.2013 Gunnar Malme Paragraph Unntatt off
2016/7819-30 59524/2021 30.04.2021 I Spørsmål om inngrep i naturen i forbindelse med bygging av turvei på Ytterland Ronald Nordstrand Synnøve Valle Bestill 4 vedlegg
2016/7819-29 58910/2021 29.04.2021 I Spørsmål om inngrep i naturen i forbindelse med bygging av turvei på Ytterland Ronald Nordstrand Synnøve Valle Bestill 4 vedlegg
2016/7819-28 58595/2021 28.04.2021 I Spørsmål om inngrep i naturen i forbindelse med bygging av turvei på Ytterland - oppdatering Ronald Nordstrand Synnøve Valle Bestill
2016/7819-27 58593/2021 28.04.2021 I Vedr spørsmål om inngrep i naturen i forbindelse med bygging av turvei på Ytterland Ronald Nordstrand Synnøve Valle Bestill
2016/7819-26 58590/2021 27.04.2021 I Spørsmål om inngrep i naturen i forbindelse med bygging av turvei på Ytterland Statsforvaltaren i Møre og Romsdal Synnøve Valle Bestill
2020/7819-2 57254/2020 14.05.2020 U Sykkylven kommune - nabovarsel - nytt anlegg/konstruksjon og riving av bygg - gbnr 41/50 - Ikornnesvegen 4 Nordplan AS Ingrid Renate Gjørvad Bestill

← postjournal