Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/7818-1 74990/2021 31.05.2021 X Historikk - 29.08.2018 Gunnar Malme Paragraph Unntatt off
2020/7818-2 52784/2020 04.05.2020 U Herøy kommune - oppføring av naust - Jøsokvegen - gbnr 83/58 - fråsegn til søknad om dispensasjon frå kommuneplan og pbl §1-8 Herøy kommune Anders Smith-Øvland Bestill

← postjournal