Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/7794-2 58571/2021 29.04.2021 U Sykkylven kommune - skjemmande gangtunnel - fv 60 - Aure sentrum Sykkylven kommune Kåre Andre Berge Bestill
2021/7794-1 56360/2021 22.04.2021 I Sykkylven kommune - skjemmande gangtunnel - fv 60 - Aure sentrum Sykkylven kommune Kåre Andre Berge Bestill
2020/7794-10 39293/2021 09.03.2021 X Sluttutbetaling for ekstra bevilgning kr.100.000, 2021-0010 Kim Tornes Bestill
2020/7794-9 39277/2021 09.03.2021 X Sluttutbetalingsbilag kr.105.000 Kim Tornes Bestill
2020/7794-8 21669/2021 25.02.2021 X Vurdering sluttutbetaling Innovasjonsfestivalen May Britt Roald Bestill 2 vedlegg
2020/7794-7 14169/2021 12.02.2021 I RF13.50 - tilsagnsnr 2020-0185 - anmodning om sluttutbetaling NORDVEGGEN AS May Britt Roald Bestill 4 vedlegg

← postjournal