Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2018/7762-11 74391/2021 11.06.2021 U Omregulering av Åsegjerdet 18b - Ålesund LEITE OG HOWDEN ARKITEKT- OG INGENIØRKONTOR AS Anders Smith-Øvland Bestill
2018/7762-12 74384/2021 30.06.2021 U Ålesund kommune - detaljregulering - reguleringsplan for Åsegjerdet 18b gbnr 51/409 og 50/618 - vurdering av avbøtande tiltak etter varsel om oppstart LEITE OG HOWDEN ARKITEKT- OG INGENIØRKONTOR AS Anders Smith-Øvland Bestill
2018/7762-10 74378/2021 09.06.2021 I Ålesund kommune - detaljregulering - reguleringsplan for Åsegjerdet 18b gbnr 51/409 og 50/618 - forslag til revidering LEITE OG HOWDEN ARKITEKT- OG INGENIØRKONTOR AS Anders Smith-Øvland Bestill 3 vedlegg
2021/7762-1 66518/2021 20.05.2021 X Historikk - 21.08.2015 - 01.11.2018 Gunnar Malme Paragraph Unntatt off
2018/7762-9 59987/2021 03.05.2021 I Kopi: Ålesund kommune - detaljregulering - reguleringsplan Åsegjerdet 18 B gbnr 51/409 og 50/618 i Furmyra Statens vegvesen Anders Smith-Øvland Bestill
2018/7762-8 58812/2021 29.04.2021 I Kopi: Ålesund kommune - detaljregulering - reguleringsplan Åsegjerdet 18 B gbnr 51/409 og 50/618 i Furmyra Norges vassdrags- og energidirektorat Anders Smith-Øvland Bestill 1 vedlegg
2018/7762-6 55411/2021 21.04.2021 I Kopi: Ålesund kommune - detaljregulering - reguleringsendring - Åsegjerdet 18B gbnr 51/409, Furmyr Statsforvaltaren i Møre og Romsdal Anders Smith-Øvland Bestill
2018/7762-7 46964/2021 28.04.2021 U Ålesund kommune - detaljregulering - reguleringsendring - Åsegjerdet 18B gbnr 51/409, Furmyr - fråsegn til varsel om oppstart LEITE OG HOWDEN ARKITEKT- OG INGENIØRKONTOR AS Anders Smith-Øvland Bestill
2018/7762-5 46949/2021 26.03.2021 I Ålesund kommune - detaljregulering - reguleringsendring - Åsegjerdet 18B gbnr 51/409, Furmyr - oppstart LEITE OG HOWDEN ARKITEKT- OG INGENIØRKONTOR AS Anders Smith-Øvland Bestill 1 vedlegg

← postjournal