Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2020/7650-16 100712/2021 22.07.2021 U Stranda kommune - gbnr 48/4 - fv 5922 - Svar på henvendelse vedrørende avslag på søknad om dispensasjon frå byggegrense for tilbygg til bolig Henning Sandsmark Ingrid Renate Gjørvad Bestill
2020/7650-15 79123/2021 11.06.2021 I Stranda kommune - gbnr 48/4 - fv 5922 - Svar på henvendelse vedrørende avslag på søknad om dispensasjon frå byggegrense for tilbygg til bolig Me - Henning Sandsmark Ingrid Renate Gjørvad Bestill
2020/7650-14 65900/2021 19.05.2021 U Stranda kommune - gbnr 48/4 - fv 5922 - Svar på henvendelse vedrørende avslag på søknad om dispensasjon frå byggegrense for tilbygg til bolig Henning Sandsmark Ingrid Renate Gjørvad Bestill
2020/7650-13 65070/2021 16.05.2021 I Stranda kommune - gbnr 48/4 - fv. 5922 - Avslag på søknad om dispensasjon frå byggegrense for tilbygg til bolig Henning Sandsmark Ingrid Renate Gjørvad Bestill
2021/7650-1 55857/2021 22.04.2021 I Kristiansund kommune - skiltvedtak 01-220321 - trafikkregulering i Hansøyveien Kristiansund kommune Erna Varhaugvik Bestill 1 vedlegg
2020/7650-12 51043/2021 13.04.2021 I Stranda kommune - gbnr 48/4 - fv. 5922 - Avslag på søknad om dispensasjon frå byggegrense for tilbygg til bolig Henning Sandsmark Ingrid Renate Gjørvad Bestill
2020/7650-11 44958/2021 22.03.2021 I Stranda kommune - gbnr 48/4 - fv 5922 - Avslag på søknad om dispensasjon frå byggegrense for tilbygg til bolig Henning Sandsmark Ingrid Renate Gjørvad Bestill
2020/7650-10 40659/2021 11.03.2021 U Stranda kommune - gbnr 48/4 - fv. 5922 - Svar på henvendelse vedrørende avslag på søknad om dispensasjon frå byggegrense for tilbygg til bolig Henning Sandsmark Ingrid Renate Gjørvad Bestill
2020/7650-9 40634/2021 11.03.2021 U Stranda kommune - gbnr 48/4 - fv. 5922 - Avslag på søknad om dispensasjon frå byggegrense for tilbygg til bolig Henning Sandsmark Ingrid Renate Gjørvad Bestill 1 vedlegg
2020/7650-8 38553/2021 08.03.2021 I Stranda kommune - gbnr 48/4 - fv. 5922 - Avslag på søknad om dispensasjon frå byggegrense for tilbygg til bolig Henning Sandsmark Ingrid Renate Gjørvad Bestill
2020/7650-5 102076/2020 16.07.2020 U Stranda kommune - gbnr 48/4 - fv. 5922 - Avslag på søknad om dispensasjon frå byggegrense for tilbygg til bolig Henning Sandsmark Ingrid Renate Gjørvad Bestill

← postjournal