Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/7639-49 137422/2021 05.05.2021 I Søknad ***** Stig Helle-Tautra Paragraph Unntatt off
2021/7639-47 79439/2021 22.06.2021 U Avslag ***** Stig Helle-Tautra Paragraph Unntatt off
2021/7639-46 79438/2021 22.06.2021 U Avslag ***** Stig Helle-Tautra Paragraph Unntatt off
2021/7639-45 79437/2021 22.06.2021 U Avslag ***** Stig Helle-Tautra Paragraph Unntatt off
2021/7639-44 79436/2021 22.06.2021 U Avslag ***** Stig Helle-Tautra Paragraph Unntatt off
2021/7639-43 79435/2021 22.06.2021 U Avslag ***** Stig Helle-Tautra Paragraph Unntatt off
2021/7639-42 79434/2021 22.06.2021 U Avslag ***** Stig Helle-Tautra Paragraph Unntatt off
2021/7639-41 79433/2021 22.06.2021 U Avslag ***** Stig Helle-Tautra Paragraph Unntatt off
2021/7639-40 79432/2021 22.06.2021 U Avslag ***** Stig Helle-Tautra Paragraph Unntatt off
2021/7639-39 79431/2021 22.06.2021 U Avslag ***** Stig Helle-Tautra Paragraph Unntatt off
2021/7639-38 79430/2021 22.06.2021 U Avslag ***** Stig Helle-Tautra Paragraph Unntatt off
2021/7639-37 79429/2021 22.06.2021 U Avslag ***** Stig Helle-Tautra Paragraph Unntatt off
2021/7639-36 79428/2021 22.06.2021 U Avslag ***** Stig Helle-Tautra Paragraph Unntatt off
2021/7639-35 79427/2021 22.06.2021 U Avslag ***** Stig Helle-Tautra Paragraph Unntatt off
2021/7639-34 79426/2021 22.06.2021 U Tilbud ***** Stig Helle-Tautra Paragraph Unntatt off
2021/7639-33 79425/2021 22.06.2021 U Arbeidsavtale ***** Stig Helle-Tautra Paragraph Unntatt off
2021/7639-31 63636/2021 10.05.2021 U Bekreftelse ***** Stig Helle-Tautra Paragraph Unntatt off
2021/7639-30 63635/2021 10.05.2021 U Bekreftelse ***** Stig Helle-Tautra Paragraph Unntatt off
2021/7639-29 63634/2021 10.05.2021 U Bekreftelse ***** Stig Helle-Tautra Paragraph Unntatt off
2021/7639-28 63633/2021 10.05.2021 U Bekreftelse ***** Stig Helle-Tautra Paragraph Unntatt off
2021/7639-27 63632/2021 10.05.2021 U Bekreftelse ***** Stig Helle-Tautra Paragraph Unntatt off
2021/7639-26 63631/2021 10.05.2021 U Bekreftelse ***** Stig Helle-Tautra Paragraph Unntatt off
2021/7639-25 63630/2021 10.05.2021 U Bekreftelse ***** Stig Helle-Tautra Paragraph Unntatt off
2021/7639-24 63629/2021 10.05.2021 U Bekreftelse ***** Stig Helle-Tautra Paragraph Unntatt off
2021/7639-23 63628/2021 10.05.2021 U Bekreftelse ***** Stig Helle-Tautra Paragraph Unntatt off
2021/7639-22 63627/2021 10.05.2021 U Bekreftelse ***** Stig Helle-Tautra Paragraph Unntatt off
2021/7639-21 63626/2021 10.05.2021 U Bekreftelse ***** Stig Helle-Tautra Paragraph Unntatt off
2021/7639-20 63625/2021 10.05.2021 U Bekreftelse ***** Stig Helle-Tautra Paragraph Unntatt off
2021/7639-19 63624/2021 10.05.2021 U Bekreftelse ***** Stig Helle-Tautra Paragraph Unntatt off
2021/7639-18 63623/2021 10.05.2021 U Bekreftelse ***** Stig Helle-Tautra Paragraph Unntatt off
2021/7639-17 63622/2021 10.05.2021 U Bekreftelse ***** Stig Helle-Tautra Paragraph Unntatt off
2021/7639-15 62898/2021 21.04.2021 X Utvidet søkerliste Seksjonsleiar - Marknadssjef FRAM Stig Helle-Tautra Paragraph Unntatt off
2021/7639-16 62896/2021 21.04.2021 X Offentlig søkerliste Seksjonsleiar - Marknadssjef FRAM Stig Helle-Tautra Paragraph Unntatt off
2021/7639-14 62376/2021 07.05.2021 I Søknad ***** Stig Helle-Tautra Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2021/7639-13 62375/2021 06.05.2021 I Søknad ***** Stig Helle-Tautra Paragraph Unntatt off
2021/7639-12 62374/2021 06.05.2021 I Søknad ***** Stig Helle-Tautra Paragraph Unntatt off
2021/7639-11 62373/2021 06.05.2021 I Søknad ***** Stig Helle-Tautra Paragraph Unntatt off
2021/7639-10 62372/2021 06.05.2021 I Søknad ***** Stig Helle-Tautra Paragraph Unntatt off 3 vedlegg
2021/7639-9 61194/2021 05.05.2021 I Søknad ***** Stig Helle-Tautra Paragraph Unntatt off
2021/7639-8 61193/2021 04.05.2021 I Søknad ***** Stig Helle-Tautra Paragraph Unntatt off
2021/7639-7 61192/2021 04.05.2021 I Søknad ***** Stig Helle-Tautra Paragraph Unntatt off
2021/7639-6 59754/2021 30.04.2021 I Søknad ***** Stig Helle-Tautra Paragraph Unntatt off
2021/7639-5 59753/2021 02.05.2021 I Søknad ***** Stig Helle-Tautra Paragraph Unntatt off
2021/7639-4 57604/2021 26.04.2021 I Søknad ***** Stig Helle-Tautra Paragraph Unntatt off
2021/7639-3 57603/2021 25.04.2021 I Søknad ***** Stig Helle-Tautra Paragraph Unntatt off
2021/7639-2 57602/2021 22.04.2021 I Søknad ***** Stig Helle-Tautra Paragraph Unntatt off 2 vedlegg
2021/7639-1 57601/2021 25.04.2021 I Søknad ***** Stig Helle-Tautra Paragraph Unntatt off 1 vedlegg

← postjournal