Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/7628-4 153682/2021 25.10.2021 I Hustadvika kommune - vedtak - Oppføring av tilbygg på uthus - gbnr 2/59 - dispensasjon frå kommuneplan for pbl § 1-8 Hustadvika kommune Ingeborg Forseth Bestill 2 vedlegg

← postjournal