Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2018/7534-9 69450/2021 21.05.2021 U Devoldvillaen Ole leinebø Christ Allan Sylthe Bestill
2021/7534-3 65181/2021 18.05.2021 U Ålesund kommune - rivning og bygging av ny fritisdsbolig - gbnr 372/85 - Kleivavegen 101 - fråsegn til søknad om dispensasjon frå kommuneplan Ålesund kommune Anders Smith-Øvland Bestill
2021/7534-2 65094/2021 14.05.2021 I Kopi: Ålesund kommune - rivning og bygging av ny fritisdsbolig - gbnr 372/85 - Kleivavegen 101 - dispensasjon frå kommuneplan STATSFORVALTAREN I MØRE OG ROMSDAL Anders Smith-Øvland Bestill
2021/7534-1 54841/2021 19.04.2021 I Ålesund kommune - rivning og bygging av ny fritisdsbolig - gbnr 372/85 - Kleivavegen 101 - dispensasjon frå kommuneplan Ålesund kommune Anders Smith-Øvland Bestill 4 vedlegg
2018/7534-8 11046/2021 30.06.2020 I Omdisponering av tilskudd for 2020 - Devoldvillaen Ole Leinebø Christ Allan Sylthe Bestill

← postjournal