Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/7483-6 82782/2021 29.06.2021 I Sula kommune - naustprosjekt og utlegging av felles flytebrygge for 16 båtar - gbnr 66/5 - dispensasjon frå kommuneplan og pbl §1-8 Norges vassdrags- og energidirektorat Synnøve Valle Bestill
2021/7483-5 75077/2021 14.06.2021 I Kopi: Sula kommune - naustprosjekt og utlegging av felles flytebrygge for 16 båtar - gbnr 66/5 - dispensasjon frå kommuneplan og pbl §1-8 STATSFORVALTAREN I MØRE OG ROMSDAL Synnøve Valle Bestill
2021/7483-4 70464/2021 02.06.2021 U Sula kommune - naustprosjekt og utlegging av felles flytebrygge - gbnr. 66/5 - søknad om dispensasjon frå reguleringsplan - revidert fråsegn Sula kommune Synnøve Valle Bestill
2021/7483-3 64990/2021 14.05.2021 I Kopi: Sula kommune - naustprosjekt og utlegging av felles flytebrygge for 16 båtar - gbnr 66/5 - dispensasjon frå kommuneplan og pbl §1-8 STATSFORVALTAREN I MØRE OG ROMSDAL Synnøve Valle Bestill
2021/7483-2 61360/2021 12.05.2021 U Sula kommune - naustprosjekt og utlegging av felles flytebrygge for 16 båtar - gbnr 66/5 - fråsegn til søknad om dispensasjon frå kommuneplan og pbl §1-8 Sula kommune m.fl. Synnøve Valle Bestill
2021/7483-1 54307/2021 16.04.2021 I Sula kommune - naustprosjekt og utlegging av felles flytebrygge for 16 båtar - gbnr 66/5 - dispensasjon frå kommuneplan og pbl §1-8 Sula kommune Synnøve Valle Bestill 7 vedlegg

← postjournal