Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/7432-2 57913/2021 27.04.2021 U Svar på søknad om omlegging av vegtrase Bjørnar Mogstad Kai Bedringås Bestill
2021/7432-1 53907/2021 15.04.2021 I Surnadal kommune - Flytting av vegtrase - fv 325 Bjørnar Mogstad Kai Bedringås Bestill
2020/7432-50 158824/2020 17.12.2020 U Garanti - retur av garanti Sparebanken Møre Merete Jeanette Daae Bestill
2020/7432-47 141563/2020 06.11.2020 U Oppseiing av garanti - Nordstrand Taxi Matrix Insurance AS Merete Jeanette Daae Bestill
2020/7432-52 136036/2020 23.10.2020 X Samtale med Bøe Merete Jeanette Daae Bestill
2020/7432-44 136021/2020 23.10.2020 U Ang klage på Sykkylven taxi ved Odd A. Bøe Thor Merete Jeanette Daae Bestill
2020/7432-43 136020/2020 23.10.2020 U Ang klage på Sykkylven taxi ved Odd A. Bøe Thor Merete Jeanette Daae Bestill
2020/7432-40 135025/2020 21.10.2020 U Klage på sykkylven taxi Bjarne Kristoffer Haugseth Merete Jeanette Daae Bestill
2020/7432-37 108173/2020 21.08.2020 U Drosjeløyva i Sykkylven kommune - Tildeling av reserveløyve Odd Arne Bøe Merete Jeanette Daae Bestill
2020/7432-34 107001/2020 18.08.2020 U Drosjeløyva i Sykkylven kommune - Oppsigelse av løyve T 98 R tilknytt Sykkylven drosjesentral Eddy Aurdal Merete Jeanette Daae Bestill
2020/7432-30 102990/2020 28.07.2020 U Svar på henvendelse - ***** ***** ***** Merete Jeanette Daae Paragraph Unntatt off
2020/7432-29 101549/2020 13.07.2020 U Drosjeløyva i Sykkylven - Vedtak om tildeling av løyve tilknytt Sykkylven Drosjesentral Ole Johann Nordstrand Merete Jeanette Daae Bestill
2020/7432-28 101543/2020 13.07.2020 U Drosjeløyva i Sykkylven - Vedtak om tildeling av løyve og reserveløyve tilknytt Sykkylven Drosjesentral Eddy Arne Aurdal Merete Jeanette Daae Bestill
2018/7432-1 57109/2018 04.05.2018 U Workshop og kontrakt Mette Fritsch Dagfinn Grønvik Bestill 2 vedlegg

← postjournal