Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2020/739-9 76530/2021 16.06.2021 U Sykkylven kommune -Stenge gangpassasje mellom fv. 60 og Naustvegen for køyretøy SYKKYLVEN KOMMUNE Elisabeth Mansfield Bestill
2020/739-8 76469/2021 23.03.2021 I Om avkjørsel ved Møre Trafo Sykkylven kommune Elisabeth Mansfield Bestill
2020/739-7 76462/2021 19.03.2021 I SKsak 29/134 - Avkjørsel til fv 60 Sykkylven kommune Elisabeth Mansfield Bestill 1 vedlegg
2020/739-6 76460/2021 19.03.2021 I SKsak 29/134 - Avkjørsel til fv 60 Sykkylven kommune Elisabeth Mansfield Bestill 3 vedlegg
2020/739-5 70041/2021 31.05.2021 U Sykkylven kommune - svar vedr. regulering av gangsamband mellom fv. 60 Sykkylvsvegen og Naustvegen Sykkylven kommune Elisabeth Mansfield Bestill
2020/739-4 69377/2021 28.05.2021 I Sykkylven kommune - avkjørsel - Møre Trafo - Dokumentasjon og etterlyser svar Sykkylven kommune Elisabeth Mansfield Bestill 4 vedlegg
2020/739-3 49381/2021 07.04.2021 I Meir om avkjørsla ved Møre Trafo Sykkylven kommune Elisabeth Mansfield Bestill
2020/739-2 44740/2021 22.03.2021 I Sykkylven kommune - Overføring fra Statens Vegvesen - fv 60 Bruk og skilt av avkjørsel Statens vegvesen Elisabeth Mansfield Bestill 5 vedlegg

← postjournal