Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/7016-3 74863/2021 14.06.2021 U Stranda kommune - fv 60 - gbnr 52/135 - tillatelse etter veglova til flytting av avkjørsel BERGE ANLEGG AS Lisa Enstad Bestill
2021/7016-2 64713/2021 12.05.2021 U Stranda kommune - fv 60 - 52/135 - flytting av avkjørsel - midlertidig svar BERGE ANLEGG AS Ingrid Renate Gjørvad Bestill
2021/7016-1 47052/2021 27.03.2021 I Stranda kommune - fv 60 - flytting av avkjørsel - 52/135 BERGE ANLEGG AS Lisa Enstad Bestill 2 vedlegg

← postjournal