Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/6993-33 137416/2021 05.04.2021 I Søknad ***** Marianne Halseth Hole Paragraph Unntatt off 14 vedlegg
2021/6993-31 74217/2021 10.06.2021 U Avslag ***** Marianne Halseth Hole Paragraph Unntatt off
2021/6993-30 74216/2021 10.06.2021 U Tilbud ***** Marianne Halseth Hole Paragraph Unntatt off
2021/6993-29 74215/2021 10.06.2021 U Arbeidsavtale ***** Marianne Halseth Hole Paragraph Unntatt off
2021/6993-28 74214/2021 10.06.2021 U Avslag ***** Marianne Halseth Hole Paragraph Unntatt off
2021/6993-27 74213/2021 10.06.2021 U Avslag ***** Marianne Halseth Hole Paragraph Unntatt off
2021/6993-26 74212/2021 10.06.2021 U Avslag ***** Marianne Halseth Hole Paragraph Unntatt off
2021/6993-25 74211/2021 10.06.2021 U Avslag ***** Marianne Halseth Hole Paragraph Unntatt off
2021/6993-24 74210/2021 10.06.2021 U Avslag ***** Marianne Halseth Hole Paragraph Unntatt off
2021/6993-22 66737/2021 20.05.2021 U Trukket ***** Marianne Halseth Hole Paragraph Unntatt off
2021/6993-21 64718/2021 12.05.2021 I Trekk av søknad - juriststilling ***** Marianne Halseth Hole Paragraph Unntatt off
2021/6993-18 61174/2021 04.05.2021 U Bekreftelse ***** Marianne Halseth Hole Paragraph Unntatt off
2021/6993-17 61173/2021 04.05.2021 U Bekreftelse ***** Marianne Halseth Hole Paragraph Unntatt off
2021/6993-16 61172/2021 04.05.2021 U Bekreftelse ***** Marianne Halseth Hole Paragraph Unntatt off
2021/6993-15 61171/2021 04.05.2021 U Bekreftelse ***** Marianne Halseth Hole Paragraph Unntatt off
2021/6993-14 61170/2021 04.05.2021 U Bekreftelse ***** Marianne Halseth Hole Paragraph Unntatt off
2021/6993-13 61169/2021 04.05.2021 U Bekreftelse ***** Marianne Halseth Hole Paragraph Unntatt off
2021/6993-12 61168/2021 04.05.2021 U Bekreftelse ***** Marianne Halseth Hole Paragraph Unntatt off
2021/6993-11 61167/2021 04.05.2021 U Bekreftelse ***** Marianne Halseth Hole Paragraph Unntatt off
2021/6993-19 61166/2021 26.03.2021 X Utvidet søkerliste Rådgivar, juridisk seksjon Marianne Halseth Hole Paragraph Unntatt off
2021/6993-20 61165/2021 26.03.2021 X Offentlig søkerliste Rådgivar, juridisk seksjon Marianne Halseth Hole Bestill
2021/6993-10 59741/2021 02.05.2021 U Trukket ***** Marianne Halseth Hole Paragraph Unntatt off
2021/6993-9 58689/2021 28.04.2021 I Søknad ***** Marianne Halseth Hole Paragraph Unntatt off 9 vedlegg
2021/6993-8 58688/2021 27.04.2021 I Søknad ***** Marianne Halseth Hole Paragraph Unntatt off
2021/6993-7 58687/2021 28.04.2021 I Søknad ***** Marianne Halseth Hole Paragraph Unntatt off 3 vedlegg

← postjournal